Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tuy nhiên, nó thì quá mắc."

Dịch:However, it is too expensive.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

Nevertheless, it's too expensive.

4 năm trước