1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Mẹ tôi đưa tôi đến rạp chiếu…

"Mẹ tôi đưa tôi đến rạp chiếu phim."

Dịch:My mother takes me to the cinema.

July 7, 2014

1 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.