Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mẹ tôi đưa tôi đến rạp chiếu phim."

Dịch:My mother takes me to the cinema.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

theatre

4 năm trước