1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Người đàn ông có một cái áo …

"Người đàn ông có một cái áo khoác quân đội."

Dịch:The man has a military coat.

July 7, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/joy5396

Trả hiểu thế nào .câu trước dùng coat được mà .câu sau bắt chọn jacket .kiểu gì cũng sai.toàn thế thôi


https://www.duolingo.com/profile/foxkids

me too! tôi thì lần đầu chọn coat, báo sai. Làm lại chọn jecket cũng báo sai, mặc dù cả hai lần tôi đều chọn giống đáp án đưa ra. Đã báo lỗi rồi mà chưa thấy khắc phục. Ức chế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.