https://www.duolingo.com/profile/kerrrrobbie

FOIS

Ràinig mi an lìg daoimein madainn an-diugh agus gabhaidh mi fois a-nis gus an tig an ath-ìre [Tha beatha eile agam!], ach BIDH MI AIR AIS.......

January 20, 2020

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/tj4234

mealaibh ur naidheachd

Related Discussions

Learn Scottish Gaelic in just 5 minutes a day. For free.