1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I have a comb in my backpack…

"I have a comb in my backpack, but my backpack is at my house."

Dịch:Tôi có một cái lược trong ba lô của tôi, nhưng ba lô của tôi thì đang ở nhà của tôi.

July 7, 2014

2 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/buixuanhai

Tôi có một cái lược trong ba lô của tôi, nhưng ba lô của tôi ở nhà tôi.

July 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyensinh

tôi có một cái lược trong ba lô của tôi nhưng ba lô của tôi ở nhà của tôi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.