"Tên của con đường là gì?"

Dịch:What is the name of the road?

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DiepVo2014

Tại sao STREET lại sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VoThanhMin

dung la " what is the road's name?" sai chỗ nào ta?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongVu12

What is the name of the road lai sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DaVyTung

chắc vì thiếu dấu ?, tôi cũng bị báo như vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SnMinhHong

Ở mỹ người ta dùng street để chỉ phố, khu phố mà. Theo mình road hoặc road's name sẽ chính xác hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Charlotteluong

Tôi không thể chấp nhận được khi mình đã gửi đúng đáp án rồi mà vẫn bị lỗi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChuThTh2

Tôi cũng bị thế

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trang_Moon19

Bị gì

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngnhNgoa

the name chứ không phải name mọi người chỉ cho mình biết vì sao nhé.

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.