Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tên của con đường là gì?"

Dịch:What is the name of the road?

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DiepVo2014

Tại sao STREET lại sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/buixuanhai

what is the name of the street?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VoThanhMin

dung la " what is the road's name?" sai chỗ nào ta?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

đáp án đã được cập nhật

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongVu12

What is the name of the road lai sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DaVyTung

chắc vì thiếu dấu ?, tôi cũng bị báo như vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Câu đó là dịch hay là lựa chọn đáp án vậy bạn? Vì nếu câu dịch thì thiếu dấu cũng không bị đánh dấu là sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SnMinhHong

Ở mỹ người ta dùng street để chỉ phố, khu phố mà. Theo mình road hoặc road's name sẽ chính xác hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Charlotteluong

Tôi không thể chấp nhận được khi mình đã gửi đúng đáp án rồi mà vẫn bị lỗi

1 năm trước