Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Who else is on the boat?"

Dịch:Còn ai trên thuyền nữa?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

còn ai trên thuyền không?

4 năm trước