"Who else is on the boat?"

Dịch:Còn ai trên thuyền nữa?

July 7, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/buixuanhai

còn ai trên thuyền không?

July 7, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.