1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ta giải thích về công vi…

"Anh ta giải thích về công việc."

Dịch:He explains the profession.

July 7, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/maithuylinh64

He explains about works.


https://www.duolingo.com/profile/kengin1410

he explains about the work

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.