"Anh ta giải thích về công việc."

Dịch:He explains the profession.

July 7, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/maithuylinh64

He explains about works.


https://www.duolingo.com/profile/kengin1410

he explains about the work

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.