"Anh ta giải thích về công việc."

Dịch:He explains the profession.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maithuylinh64

He explains about works.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kengin1410

he explains about the work

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.