"My country has many ports."

Dịch:Nước tôi có nhiều cảng.

July 7, 2014

16 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/NguynPhcTh13

Đất nước của tôi có nhiều cảng cúng đúng mà sao lại sai


https://www.duolingo.com/profile/tienhvse02728

đất nước của tôi có rất nhiều cảng


https://www.duolingo.com/profile/WildTurtle3

Đất nước cũng sai :) app bắt bẽ vừa thôi


https://www.duolingo.com/profile/dungcheatng

"My country" có thể hiểu là. Nước "của mình" như là mình là một người dân. Hay là "nước của mình" như là mình là một chủ tịch nước!.


https://www.duolingo.com/profile/qtimyeu

mình là một người dân thôi bạn, tùy hoàn cảnh, như "My Dungnakaijma ..." :D


https://www.duolingo.com/profile/dragonfruit0707

Nhiều với rất nhiều khác gì nhau ?


https://www.duolingo.com/profile/tienanh2006

Đất nước chúng tôi có nhiều hải cảng


https://www.duolingo.com/profile/datnguyen2492

đất nước tôi có rất nhiều bến cảng sai sao :((


https://www.duolingo.com/profile/Linh686998

Đất nước sai cl à -.-


https://www.duolingo.com/profile/qunhtrn187956

Đất nước đúng mà ta. Kì dậy. App chỉnh lại nha


https://www.duolingo.com/profile/chi81245

Mình dịch "Đất nước tôi có rất nhiều cảng" mà bị báo sai???


https://www.duolingo.com/profile/VHngThm5

mình thì ấn vào lại bị sai


https://www.duolingo.com/profile/Chedip

Không nói thẳng ra đi mà nói cảng đâu có ai biết đâu


https://www.duolingo.com/profile/Linh2302

Cảng là gì vậy mn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.