1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The teacher writes with a re…

"The teacher writes with a red pen."

Dịch:Giáo viên viết với một cây bút đỏ.

July 7, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Phát âm chữ"with" khó nghe ghê !


https://www.duolingo.com/profile/tienanh2006

Giáo viên viết với một cái bút màu đỏ


https://www.duolingo.com/profile/gisoo42039

Giáo viên viết bằng một cây bút màu đỏ dc k


https://www.duolingo.com/profile/phandinhhuy30100

Giáo viên viết với một cây bút đỏ.


https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

giáo viên viết với một chiếc bút đỏ cung duoc


https://www.duolingo.com/profile/sen618510

Phát âm từ "with" mà nghe như "for".


https://www.duolingo.com/profile/meoconhocxuonghp

"Pen" la bút mực phải không? :v


https://www.duolingo.com/profile/HuyLCh

Ờ, nhưng họ thêm từ '' red '' nữa thành bút đỏ


https://www.duolingo.com/profile/hanoitrang

Ko "Pen"là bút bi


https://www.duolingo.com/profile/LTrnh2

Giáo viên viết bằng một cây bút đỏ, giáo viên viết bằng một cây viết đỏ


https://www.duolingo.com/profile/qui629412

viết mực cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/VuiNgo1

Pen la but bi dung khong


https://www.duolingo.com/profile/TranTienDat

giáo viên viết với một chiếc bút đỏ


https://www.duolingo.com/profile/_LamTa_

viết bằng cây bút đỏ nghe được hơn


https://www.duolingo.com/profile/ThienNhi14

Thieu mot chu ma dung


https://www.duolingo.com/profile/xuan492034

viết đúng mà cho sai =>=

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.