1. Forum
  2. >
  3. Topic: Hawaiian
  4. >
  5. "Kani ka pila ma ka hale kaʻa…

"Kani ka pila ma ka hale kaʻa."

Translation:The music is playing in the garage.

January 21, 2020

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Hans925648

Why not "Kani ke Mele ma ka hale ka'a"???

Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.