Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đồng hồ của bạn thì ở trên bàn."

Dịch:Your clock is on the desk.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThnhNguynT2

Đồng hồ này là đồng hồ đeo tay sẽ hợp lý hơn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/windlee

dùng watch cũng được chứ ???

4 năm trước