"Chúng tôi sử dụng một hệ thống khác."

Dịch:We use a different system.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Forte_201092

We use another system.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án đã được thêm vào :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Mai-Vu

use an another system không được hả bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

use another system mới đúng nha bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHue1

Mình cũng dùng giống bạn :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chipbom.83

bạn ơi, mình nghĩ dùng "the" thay "a" thì hợp lý hơn, một system xác định rồi chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiaphamtb

We use the other system không duoc nhi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NamNum
NamNum
 • 18
 • 8
 • 6

Không đúng về nghĩa.

Giả sử bạn có 2 máy A và B, khách hỏi bạn dùng máy A để sản xuất đúng không. Bạn nói "không, tôi dùng máy kia" thì mới đúng nghĩa của 'the other system'.

Nghĩa của 'another system' sẽ chỉ về một máy C hoàn toàn khác với máy A và B.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VoVanToan

Other ??????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mailinhmil

T làm đúng lại báo sai

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.