"Chúng tôi sử dụng một hệ thống khác."

Dịch:We use a different system.

July 7, 2014

12 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Forte_201092

We use another system.


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đáp án đã được thêm vào :)


https://www.duolingo.com/profile/NhiMai901289

Trang ơi , sao mk ghi giống bạn ấy mà vẫn bị sai?


https://www.duolingo.com/profile/Mai-Vu

use an another system không được hả bạn?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

use another system mới đúng nha bạn


https://www.duolingo.com/profile/MinhHue1

Mình cũng dùng giống bạn :)


https://www.duolingo.com/profile/chipbom.83

bạn ơi, mình nghĩ dùng "the" thay "a" thì hợp lý hơn, một system xác định rồi chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/nghiaphamtb

We use the other system không duoc nhi


https://www.duolingo.com/profile/namxnum

Không đúng về nghĩa.

Giả sử bạn có 2 máy A và B, khách hỏi bạn dùng máy A để sản xuất đúng không. Bạn nói "không, tôi dùng máy kia" thì mới đúng nghĩa của 'the other system'.

Nghĩa của 'another system' sẽ chỉ về một máy C hoàn toàn khác với máy A và B.


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

A . ANOTHER : 1 . Another (adj) + N (số ÍT) : thêm một người /vật nữa, tương tự, khác. Ex : Would you like another cup of tea ? (Bạn có muốn uống một tách trà nữa không ?). 2 . Another : Còn dùng diễn tả về thời gian, khoảng cách, tiền bạc ở số ít và số nhiều với nghĩa thêm nữa. EX : I need another fifty dolars (Tôi muốn thêm $50 nữa).

B. OTHER : Other (adj) + N (số NHIỀU) + .... Ex : Did you read other books ?

C . × THE OTHER + N (số ÍT) -> cái còn lại duy nhất trong những cái được nói đến. × THE OTHER + N (số NHIỀU) -> cái còn lại trong số cái được nói đến.

D . ANOTHER, OTHER, OTHERS, THE OTHER, THE OTHERS dùng làm đại từ thì đằng sau KHÔNG có danh từ. Ex : × This book is boring. Give me ANOTHER ! (Quyển sách này chán quá. Đưa tôi quyển khác đi !). × These book are boring. Give me OTHERS ! (Mấy quyển sách này chán quá. Đưa tôi mấy quyển khác đi !) (Nguồn : langmaster.edu.vn)


https://www.duolingo.com/profile/mailinhmil

T làm đúng lại báo sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.