"You drink milk and I drink water."

Dịch:Bạn uống sữa và tôi uống nước.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KokuminIshin

Mình dịch là: "Cậu uống sữa còn tôi uống nước" bị sai này!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Mời bạn tham khảo qua quy tắc dịch của bản BETA: (điều 2) https://www.duolingo.com/comment/3402882

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chipchip109

vì sao I nhất định phải là Tôi?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/miavu

"bạn uống sữa còn tôi thì uống nước" ko đc à? -_-

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenminhphuc

It drink, not You drink

4 năm trước

https://www.duolingo.com/meomun003

không hiểu sao mình nghe phát âm từ "drink" hình như có âm s hay sao ấy. Mình phải phát âm sao cho đúng vậy ad

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.