"You drink milk and I drink water."

Dịch:Bạn uống sữa và tôi uống nước.

July 7, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KokuminIshin

Mình dịch là: "Cậu uống sữa còn tôi uống nước" bị sai này!

July 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Mời bạn tham khảo qua quy tắc dịch của bản BETA: (điều 2) https://www.duolingo.com/comment/3402882

July 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/chipchip109

vì sao I nhất định phải là Tôi?

July 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/miavu

"bạn uống sữa còn tôi thì uống nước" ko đc à? -_-

August 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyenminhphuc

It drink, not You drink

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/meomun003

không hiểu sao mình nghe phát âm từ "drink" hình như có âm s hay sao ấy. Mình phải phát âm sao cho đúng vậy ad

September 8, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.