"My sister goes swimming in the morning."

แปลว่า:พี่สาวของฉันไปว่ายน้ำในตอนเช้า

January 24, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

ใช้น้องสาวก็ไม่ได้ ให้ผิดเฉยเลย

ป.ล. รีพอร์ตไปแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน