1. Forum
  2. >
  3. Topic: Hawaiian
  4. >
  5. keiki o ka aina

https://www.duolingo.com/profile/Kukuluokalani

keiki o ka aina

Aloha no e na haumana

January 24, 2020
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.