"Anh ấy nghĩ rằng cô ấy làm việc ở đó."

Dịch:He thinks she works there.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

He thinks that she works there.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.