1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy nghĩ rằng cô ấy làm v…

"Anh ấy nghĩ rằng cô ấy làm việc ở đó."

Dịch:He thinks she works there.

July 7, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/buixuanhai

He thinks that she works there.

July 7, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.