Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy nghĩ rằng cô ấy làm việc ở đó."

Dịch:He thinks she works there.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

He thinks that she works there.

4 năm trước