"He creates the menu."

Dịch:Anh ta tạo ra cái thực đơn.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

Anh ấy tạo thực đơn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hanhnhan180

tạo ra với sáng tạo có gì khác nhau ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lolem3005

mình cũng ghi sáng tạo nhưng không được chấp nhận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhTrnVn

mình dịch là "Anh ấy làm ra thực đơn"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kyocaro

'Anh ay tao ra thuc don' lại không đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhPhmMnh

Chế tạo ko được à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocMinhCuTe

anh ấy tạo ra cai thực đơn ?////////

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kim20798

anh ta sáng tạo thực đơn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/leeminahthln
  • 11
  • 10
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

Anh ấy tạo ra thực đơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Edward01071207

Anh ta tạo ra thực đơn không được ak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuthelVu

anh ấy tạo ra thực đơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bnhnguyn774748

chế tạo cũng ko được sao

2 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.