1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He creates the menu."

"He creates the menu."

Dịch:Anh ta tạo ra cái thực đơn.

July 8, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/buixuanhai

Anh ấy tạo thực đơn.


https://www.duolingo.com/profile/hanhnhan180

tạo ra với sáng tạo có gì khác nhau ?


https://www.duolingo.com/profile/lolem3005

mình cũng ghi sáng tạo nhưng không được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/NgocMinhCuTe

anh ấy tạo ra cai thực đơn ?////////


https://www.duolingo.com/profile/KhanhTrnVn

mình dịch là "Anh ấy làm ra thực đơn"


https://www.duolingo.com/profile/kyocaro

'Anh ay tao ra thuc don' lại không đúng


https://www.duolingo.com/profile/LinhPhmMnh

Chế tạo ko được à


https://www.duolingo.com/profile/kim20798

anh ta sáng tạo thực đơn?


https://www.duolingo.com/profile/leeminahthln

Anh ấy tạo ra thực đơn


https://www.duolingo.com/profile/Edward01071207

Anh ta tạo ra thực đơn không được ak


https://www.duolingo.com/profile/DuthelVu

anh ấy tạo ra thực đơn


https://www.duolingo.com/profile/bnhnguyn774748

chế tạo cũng ko được sao


https://www.duolingo.com/profile/DexDinh

anh ấy làm ra thực đơn sao lại sai nhỉ

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.