"Mọi đứa trẻ được tính đến."

Dịch:Every child counts.

July 8, 2014

0 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.