Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mọi đứa trẻ được tính đến."

Dịch:Every child counts.

4 năm trước

0 Nhận xét