"Anh ấy nói chuyện trên điện thoại."

Dịch:He talks on the telephone.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

He speaks on the phone.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thu278978

Khi nao dung Talk, say, speak, tell nhi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Rien_parfait

speak ko được hả ta kỳ vạy ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Manicj12

bạn nào giải thích vì sao ko dùng over giúp mình với? thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vietdq92

tại sao chọn cellphone lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Sonycao

telephone với cellphone thì khác nhau à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tanle778595

tại sao he speaks on the phone lại không được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tanle778595

what the fuck duolingo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnnguyn837738

Sao ko dùng tell dc vậy

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.