Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The glass contains juice."

Dịch:Cái ly chứa nước hoa quả.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trivinh147

ly thủy tinh => sai, ức chế vãi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaiminhto

cốc chứa nước ép ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhnhan2803

Nhập đúng câu trả lời cũng sai. Why it me????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/miA.ngo

Nước quả sao lại sai???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynnguyn701999

glass phát âm hình như không đúng

6 tháng trước