Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You have a book."

Dịch:Bạn có một quyển sách.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanyte

đánh nhanh lội font việt,

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenminhphuc

You: bạn hay anh

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenminhphuc

anh có một quyển sách

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TnV2

nghe không rỏ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hatrang2003

nguyenminhphuc it is wrong, "anh" is He, in here is You = "ban"

3 năm trước