"Youhaveabook."

Dịch:Bạn có một quyển sách.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanyte

đánh nhanh lội font việt,

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenminhphuc

You: bạn hay anh

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenminhphuc

anh có một quyển sách

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TnV2

nghe không rỏ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hatrang2003

nguyenminhphuc it is wrong, "anh" is He, in here is You = "ban"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.