"Then and now"

Dịch:Hồi đó và bây giờ

July 8, 2014

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/victory95

'hồi đó' là nghĩa khác của 'then' hả chứ mình được biết nó có nghĩa là 'sau đó' mà. hai nghĩa này có vẻ đối lập nhau ha


https://www.duolingo.com/profile/victory95

then là sau đó mà


https://www.duolingo.com/profile/Mxzly

xưa và nay có vẻ đúng hơn nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/minhthao.97

"Hồi xưa và bây giờ" cũng sai ạ ?


https://www.duolingo.com/profile/keigin

truoc do va bay gio cung dc chu


https://www.duolingo.com/profile/SonUniquel

now and then nghe có vẻ xuôi hơn nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/MonieMin

Tại sao lúc đó lại không được


https://www.duolingo.com/profile/luonganhhoai

lúc đó là ngay tại thời điểm đó.như hiện tại.còn "then" nghĩa là sau đó,hồi đó khác xa nhé bạn.


https://www.duolingo.com/profile/mamtuan1977

quá khứ và hiện tại mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/TrungHieuL6

Mình trả lời vậy mà bị sai bạn à! Lạ thật.


https://www.duolingo.com/profile/BladeMasamune

Hồi đó đẹp trai lắm bây giờ thì đỡ nhiều rồi


https://www.duolingo.com/profile/ThanhTruc459710

Nghe cứ hơi lạ lạ tai ấy nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/HoangHoangPhuong

"Lúc đấy" và "lúc đó" khác nhau sao woah woah woah huhuhu :((:((


https://www.duolingo.com/profile/oanhvohoang

sau nay va bay gio cung hong duoc?


https://www.duolingo.com/profile/cz8NCyzr

trước và nay thì có gì sai chứ mà mk vẫn bị sai v


https://www.duolingo.com/profile/thana159

Mấy bạn cho hỏi "Then and now" dịch là hồi đó và bây giờ thì áp dụng vào câu nguyên là như thế nào vậy?


https://www.duolingo.com/profile/NamHong746415

Hồi đó và hiện tại cũng sai hả


https://www.duolingo.com/profile/NamThanh3012000

dịch now là "hiện giờ " cũng sai .


https://www.duolingo.com/profile/trngnguynx5

Then còn có nghĩa là hồ ấy khi ấy.he was a little boy. then


https://www.duolingo.com/profile/Hong344050

trước đó và bây giờ bị sai là sao nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/aivan92

Then cũng có nghĩa là hồi đó sao ta. Mình toàn trả lời là sau này. Toàn sai.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.