"Anh ta như thế nào?"

Dịch:How is he?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trinhtran2

vậy thì How about him có đúng không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hieunguyen9k99

"how is him?" sao lại sai thế him sau động từ mà?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MiuStyle

mình cũng muốn hỏi cái này? -_-

4 năm trước

https://www.duolingo.com/JeeUgly

what dose he look like cũng được mà?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.