"Anh ta như thế nào?"

Dịch:How is he?

July 8, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/trinhtran2

vậy thì How about him có đúng không?

July 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Hieunguyen9k99

"how is him?" sao lại sai thế him sau động từ mà?

July 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MiuStyle

mình cũng muốn hỏi cái này? -_-

August 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/JeeUgly

what dose he look like cũng được mà?

July 31, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.