"Thank you for calling me yesterday."

แปลว่า:ขอบคุณสำหรับการโทรหาฉันเมื่อวานนี้

January 27, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

บางครั้งอาจแก้คำผิดไปแล้วแต่เครื่องยังจำคำที่ผิดอยู่


https://www.duolingo.com/profile/Ayisha631105

ถูกแล้วยังบอกผิด..แล้วจะตอบอะไรล่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย