1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Try to cut the paper with th…

"Try to cut the paper with these scissors."

Dịch:Cố cắt giấy với những cái kéo này.

July 8, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/benthanhland2008

theo mình thì ở chỗ này "try + to V": thì "try" có nghĩa là "cố gắng" còn nghĩa là "thử" khi dùng "try + Ving"


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đúng là như thế, cảm ơn góp ý của bạn


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

sao vẫn chưa có đáp án "thử cắt tờ giấy với những cái kéo này" :(((((((


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Thử cắt tờ giấy là Try cutting, cấu trúc try + V_ing mang nghĩa khác với cấu trúc try + to-infinitive

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.