"Xin lỗi!"

Dịch:Sorry!

July 8, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/trntrngkhm

Mã CLB:y4pk2u

September 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/linhanhlina

câu này dễ ợt

January 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngockieu113

câu này cx dễ đó chớ

August 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/quochuy782748

Rất dễ

July 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ngcchipu

Dễ ợt

July 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ngocsy81

Dễ ợt

June 2, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.