"The cats drink anything, from milk to beer."

Dịch:Những con mèo uống bất cứ thứ gì, từ sữa đến bia.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xunv10

Không có dấu phẩy cũng được mà ???

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 17
  • 11
  • 333

I have never seen a cat drinks beer. See a drunk cat, is it definitely interesting?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Playmakerlinked

mấy con này không phải là mèo nữa ròi :))

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.