Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The cats drink anything, from milk to beer."

Dịch:Những con mèo uống bất cứ thứ gì, từ sữa đến bia.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xunv10

Không có dấu phẩy cũng được mà ???

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 14
  • 5
  • 278

I have never seen a cat drinks beer. See a drunk cat, is it definitely interesting?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Playmakerlinked

mấy con này không phải là mèo nữa ròi :))

2 tháng trước