"I will have eaten your breakfast."

แปลว่า:ฉันจะได้กินข้าวเช้าของคุณแล้ว

January 28, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sittaricka

Breakfast น่าจะแปลว่าอาหารเช้าหรือมื้อเช้านะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย