Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cảnh sát đang theo tôi."

Dịch:The police are after me.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ksxdcd
ksxdcd
  • 25
  • 73

The police is after me - có đúng không? The police là ngôi thứ ba số ít mà!

4 năm trước