1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chúng tôi ký lên cái áo của …

"Chúng tôi ký lên cái áo của cô ấy."

Dịch:We sign her shirt.

July 8, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrinhXuanThang

we sign on her shirt sao lại sai zak admin


https://www.duolingo.com/profile/KwangLee1

đáp án sai rùi các bạn ads ơi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.