1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He has the answer."

"He has the answer."

Dịch:Anh ấy có câu trả lời.

July 8, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dangvanha

Có thể là câu sau không? He has an answer.


https://www.duolingo.com/profile/VivianVivi11

không được, vì a/an là mạo từ không xác định. the là mạo từ xác định. Bạn đã xác định được câu trả lời dành cho câu hỏi nào rồi thì phải dùng the. a/an chỉ dùng trong trường hợp danh từ dc đề cập lần đầu trong ngữ cảnh, chưa xác định trong ngữ cảnh.


https://www.duolingo.com/profile/trongphuc

Nếu ví dụ who sao lại có thể đảo ngược còn answer lại không đảo ngược sao, mà sao lại không công bằng chứ duligo


https://www.duolingo.com/profile/giahan04

đáp án cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/lethangrubic98

anh ấy có đáp án cũng đc


https://www.duolingo.com/profile/Thai921645

Đáp án với câu trả lời khác nhau à


https://www.duolingo.com/profile/Phmmai654060

Hfayyawqqy kg xzsgvv

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.