"Hehastheanswer."

Dịch:Anh ấy có câu trả lời.

4 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangvanha

Có thể là câu sau không? He has an answer.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VivianVivi11

không được, vì a/an là mạo từ không xác định. the là mạo từ xác định. Bạn đã xác định được câu trả lời dành cho câu hỏi nào rồi thì phải dùng the. a/an chỉ dùng trong trường hợp danh từ dc đề cập lần đầu trong ngữ cảnh, chưa xác định trong ngữ cảnh.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DNGTINT15

Anh giỏi quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trongphuc

Nếu ví dụ who sao lại có thể đảo ngược còn answer lại không đảo ngược sao, mà sao lại không công bằng chứ duligo

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huyenluong16

Hffghj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lethangrubic98

anh ấy có đáp án cũng đc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mavuganster

Sao has ma ko phai la have

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tienganh188

trỏ chuột vào has rồi bấm chia động từ nha bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/4bvuuyennhicoi

he và she là has

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thuyduong541425

Sao answer dùng the mà question lại dùng a nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TGiaHn2

Khó đọc quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGOC-HA28

"anh ấy có một câu trả lời " ko được tính là đúng hả ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giahan04

đáp án cũng đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vunguynanh

Đúng rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamkiemzoro

nafnhgtrdwsws/ơ;ơ'.;ư'.;ijuyrdsws quesgtdesgsyggg gàgfytrdrc

/ư/'.;.;,lmkn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Trn320529

Chán quá à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuthinh9

Weeee lớp lớp lớp lớp lớp lớp ở lời ơiii iuuuyy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thai921645

Đáp án với câu trả lời khác nhau à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnDangCom

Cho tui hỏi anh ta hay anh ấy

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phmmai654060

Hfayyawqqy kg xzsgvv

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhaian

He has the answer

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.