"He has the answer."

Dịch:Anh ấy có câu trả lời.

July 8, 2014

11 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/dangvanha

Có thể là câu sau không? He has an answer.


https://www.duolingo.com/profile/VivianVivi11

không được, vì a/an là mạo từ không xác định. the là mạo từ xác định. Bạn đã xác định được câu trả lời dành cho câu hỏi nào rồi thì phải dùng the. a/an chỉ dùng trong trường hợp danh từ dc đề cập lần đầu trong ngữ cảnh, chưa xác định trong ngữ cảnh.


https://www.duolingo.com/profile/Doulingoforkids

ĐANG HAY HUY 6 NAM TRUOC


https://www.duolingo.com/profile/giahan04

đáp án cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/TrngPhm288162

các bạn có sách gì có thể giới thiệu cho mình không

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.