Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They change you."

Dịch:Họ thay đổi bạn.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trangligi

Doulingo changes me.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennhu188022

Duoilingo thay đổi tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhquang012007

không đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Change là thay đổi , changes chắc là thay đổi nhiều .^_^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennhu188022

Changes là sự thay đổi chứ bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Miku07

they change me

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SKYRAGON

Họ thay đổi bạn.nghe như kiểu thay đổi xấu đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kientrididuy

tây chém rìu :V Mình nghe loạn cả lên zzz

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaoVy7

họ đã thay đổi bạn. tại sao lại sai cũng có nghĩa mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MDBdX3

Đã thay đổi là phải changed chứ bạn

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lukaku115943

thằng doulingo thay đổi tôi

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/LienNguyen692575

Ă sâ

5 tháng trước