1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "สิ่งที่ฉันค้นพบสําคัญกว่า"

"สิ่งที่ฉันค้นพบสําคัญกว่า"

แปลว่า:What I've discovered is more important.

February 2, 2020

ความคิดเห็น

Learn English in just 5 minutes a day. For free.