"I saw a big black spider in the yard."

Dịch:Tôi đã nhìn thấy một con nhện to màu đen trong sân .

July 8, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/buixuanhai

Tôi đã thấy một con nhện đen to trong sân.

July 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/RikarikaMoon

mình cũng làm giống bạn hehe :))

July 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nam_Ta

me too

July 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MsXueH

Tôi đã nhìn thấy một con nhện đen lớn ở sân

August 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NhuTo1

Xem chú thích: 'yard' là sân/vườn thì nên dịch là vườn nghe hợp lý hơn.

May 10, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.