Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I saw a big black spider in the yard."

Dịch:Tôi đã nhìn thấy một con nhện to màu đen trong sân .

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

Tôi đã thấy một con nhện đen to trong sân.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/RikarikaMoon

mình cũng làm giống bạn hehe :))

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nam_Ta

me too

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MsXueH

Tôi đã nhìn thấy một con nhện đen lớn ở sân

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NhuTo1
NhuTo1
  • 25
  • 22
  • 19

Xem chú thích: 'yard' là sân/vườn thì nên dịch là vườn nghe hợp lý hơn.

5 tháng trước