"I have never felt this happy."

Dịch:Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này.

July 9, 2014

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Tng655656

this trong trường hợp này là "adverb" = as much as shown or to a particular degree.

May 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thinhnh2

M thấy nên dịch là " Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc này"

June 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tng655656

bạn ơi, happy là adj không phải là noun nên ở đây this không phải là "này" được. (trong trường hợp đứng trước adj thì "this" này là adv. không thể là determiner hay demonstrative pronoun như chúng ta thường gặp. Bạn có thể tham khảo: http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/this

June 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vnQBWU
August 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HOAHOANG10

Cám ơn bạn

November 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/buixuanhai

Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc thế này.

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Cvlom

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như này" Dịch thế này cũng không được ạ :(

August 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

từ this nghe cứ như là it thế nhỉ

February 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phihongthai

Sao hai bản dịch của đáp án ngược nhau về nghĩa vậy?

April 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/duynn2711

Tôi không bao giờ cảm thấy hạnh phúc

October 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuytien811

Tôi đồng tình với Bạn Vì rõ ràng là never

October 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Abelquan1810

I have never felt this happy

June 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenDuyC4

Tôi không bao giời what wrong?

July 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tng655656

Have never felt là present perfect nên phải dịch là chưa bao giờ

January 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nCi440379

Em thấy thế này đúng mà

July 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LnhThng9

Ở đây this là phó từ, có nghĩa là đến thế này, như thế này...

December 5, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.