"I have never felt this happy."

Dịch:Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này.

4 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tng655656
Tng655656
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 988

this trong trường hợp này là "adverb" = as much as shown or to a particular degree.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buixuanhai

Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc thế này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thinhnh2

M thấy nên dịch là " Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc này"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tng655656
Tng655656
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 988

bạn ơi, happy là adj không phải là noun nên ở đây this không phải là "này" được. (trong trường hợp đứng trước adj thì "this" này là adv. không thể là determiner hay demonstrative pronoun như chúng ta thường gặp. Bạn có thể tham khảo: http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/this

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vnQBWU
4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HOAHOANG10

Cám ơn bạn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cvlom

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như này" Dịch thế này cũng không được ạ :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

từ this nghe cứ như là it thế nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phihongthai

Sao hai bản dịch của đáp án ngược nhau về nghĩa vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duynn2711

Tôi không bao giờ cảm thấy hạnh phúc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuytien811

Tôi đồng tình với Bạn Vì rõ ràng là never

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Abelquan1810

I have never felt this happy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyC4

Tôi không bao giời what wrong?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tng655656
Tng655656
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 988

Have never felt là present perfect nên phải dịch là chưa bao giờ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/nCi440379

Em thấy thế này đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnNam643918

Câu trên dịch "Tôi đã từng cảm thấy hạnh phúc như thế này." là bậy bạ, không đáng tin cậy!

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/LnhThng9

Ở đây this là phó từ, có nghĩa là đến thế này, như thế này...

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.