Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cảm ơn rất nhiều vì những gì bạn đã làm."

Dịch:Thank you very much for everything you have done.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranVinhDuc

Thanks a lot for all you have done

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Frankenstein16

Thank a lot for what you have done ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

thank you so much for everything you have done

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Thank you very much for what you have done, thank you so much for everything you have done, thank you so much for everything you have done, thank you very much for what you have done, thank you very much for everything you have done

1 năm trước