"Ihaveknownherfortwomonths."

Dịch:Tôi đã biết cô ấy được hai tháng.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

tôi đã biết cô ấy hai tháng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ducbui95

tại sao tôi viết là "tôi đã biết cô áy 2 tháng " mà không được chấp nhận ,rất nhiều câu trả lời có vấn đề nhưng không có người khắc phục ?????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mr.Thi

Tôi biết cô ấy đã được hai tháng. Thêm từ "đã" cũng không sai mà?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duong.doan

cập nhập thêm number nhé add ơi (2)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/levinhtxbt

èo. "2 tháng" lại sai. phải ghi "hai tháng". nhiều câu như vậy mà ko ai fix

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaBang1

Chương trình này không nhất quán. Các câu trên này xưa nay đều yêu cầu dịch "for" là "trong" bao lâu về thời gian. Câu này mình dịch là trong thì lại sai.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhoaBang1

Thực ra dịch for là trong theo dulingo đã là miễn cưỡng rồi, giờ lại nói không đúng. Thường người ta để phân biệt "in" và "for" khi nói về thời gian thì "in" dịch là "trong", còn "for" dịch là "khoảng".

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.