Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have known her for two months."

Dịch:Tôi đã biết cô ấy được hai tháng.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

tôi đã biết cô ấy hai tháng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ducbui95

tại sao tôi viết là "tôi đã biết cô áy 2 tháng " mà không được chấp nhận ,rất nhiều câu trả lời có vấn đề nhưng không có người khắc phục ?????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mr.Thi

Tôi biết cô ấy đã được hai tháng. Thêm từ "đã" cũng không sai mà?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duong.doan

cập nhập thêm number nhé add ơi (2)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/levinhtxbt

èo. "2 tháng" lại sai. phải ghi "hai tháng". nhiều câu như vậy mà ko ai fix

1 năm trước