"Wespokeabouthimbefore."

Dịch:Chúng tôi đã nói về anh ấy trước đây.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daotuoihvtc

Đây là thì quá khứ mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/buixuanhai

chúng tôi đã nói về anh ấy trước đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhong123

câu này bị sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhc571719

Thiếu từ "đó" cũng bị sai. Hi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/skymtpno1

moi truoc thoi ko duoc a

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThangTu2

lúc trước cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanglelehoang
  • chung toi da ke ve anh ta truoc day * sao lai sai
3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

chúng tôi đã nói về anh ấy trước

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhu4

Tưởng phải có từ "have" chứ nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hocnguyen5

"hắn" cũng sai luôn ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We spoke about him before, We spoke about him before, We spoke about him before, We spoke about him before

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.