"I have not ordered this."

Dịch:Tôi đã không gọi món này.

July 9, 2014

16 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/buixuanhai

Tôi đã không đặt cái này.


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Two years have passed but this is not fixed :(


https://www.duolingo.com/profile/nvdminh

Có mỗi this không thì làm sao mà biết là món này được


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Two years have passed but this is not fixed :(


https://www.duolingo.com/profile/LacNhat

tôi đã không yêu cầu điều này?


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Thần linh ơi, con không nghe ra được ordered ! Hix.


https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

tôi chưa gọi món này, :((


https://www.duolingo.com/profile/NhonLe6

Khi dùng "never" hay "not...yet" mình mới dịch là "chưa" trong present perfect


https://www.duolingo.com/profile/phuongdv.pt

tôi đã không yêu cầu món này. sao lại sai hxhx


https://www.duolingo.com/profile/Melody240861

tôi đã không yêu cầu điều này


https://www.duolingo.com/profile/vynhb

Order cũng là yêu cầu mà tại sao chấm sai?


https://www.duolingo.com/profile/vu0119

this ở đây đâu hẳn là món ăn nhỉ? Ví dụ chỉ lên màn hình máy tính và nói tôi đã không đặt hàng món này thì cũng đúng mà?


https://www.duolingo.com/profile/AnhVuTuan...

Tôi không đặt cái này. Dịch ở đâu mà ra từ món :(

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.