Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have not ordered this."

Dịch:Tôi đã không gọi món này.

4 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

Tôi đã không đặt cái này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrinhPhamLe

Same to u.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 20
 • 6
 • 6
 • 3
 • 34

Two years have passed but this is not fixed :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nvdminh

Có mỗi this không thì làm sao mà biết là món này được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 20
 • 6
 • 6
 • 3
 • 34

Two years have passed but this is not fixed :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/aloalo2242

:))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

tôi đã không yêu cầu điều này?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Thần linh ơi, con không nghe ra được ordered ! Hix.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

tôi chưa gọi món này, :((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongdv.pt

tôi đã không yêu cầu món này. sao lại sai hxhx

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhvh

Giống tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Melody240861

tôi đã không yêu cầu điều này

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenvanhan90

Same me

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vynhb

Order cũng là yêu cầu mà tại sao chấm sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VanNgoc24
VanNgoc24
 • 13
 • 10
 • 6
 • 5

Sap xep cung dc ma?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/v.uong

this ở đây đâu hẳn là món ăn nhỉ? Ví dụ chỉ lên màn hình máy tính và nói tôi đã không đặt hàng món này thì cũng đúng mà?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Toi da khong yeu cau cai nay. Is it right?

1 năm trước