"Shehasreducedtheamountofbeershedrinks."

Dịch:Cô ấy đã giảm lượng bia mà cô ấy uống.

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cngHv

cô ấy đã giảm số lượng bia cô ấy uống

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She has reduced the amount of beer she drinks, she has reduced the amount of beer she drinks, she has reduced the amount of beer she drinks, she has reduced the amount of beer she drinks, she has reduced the amount of beer she drinks, she has reduced the amount of beer she drinks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhtungh

cô ấy đã giảm lượng bia khi cô ấy uống

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

doc nhanh quá không nghe đc từ of lun

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buixuanhai

Số lượng bia đã bán. Lượng bia đã uống.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuseafood

cô ấy đã giảm uống bia???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chung799514

Đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vqu1

"Giảm bớt lượng bia" không đc ah. Bắt phải "số lượng" mới đc hả. Máy móc quá vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quettamcao

cô ấy đã giảm lượng bia cô ấy uống xuống câu này đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dinhcuong65

theo ý kiến của tôi thì nên có mao từ that ở giữa hai cụm từ và nên dịch là cô ấy đã giảm lượng bia MÀ cô ấy uống.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTraMy

câu này cho "that" vào trước từ she dc k admin

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyduongcva7

cô ấy đã số lượng bia cô ấy uống ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư? ko đúng ư?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_The_Undertaker_

Đúng !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quettamcao

bị sao vậy

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.