1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Đây là lần đầu tiên đoàn tàu…

"Đây là lần đầu tiên đoàn tàu dừng ở đó."

Dịch:It is the first time the train has stopped there.

July 9, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/buixuanhai

This is the first time the train has stopped there.


https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Sao lại là it????

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.