Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là lần đầu tiên đoàn tàu dừng ở đó."

Dịch:It is the first time the train has stopped there.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

This is the first time the train has stopped there.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Sao lại là it????

4 năm trước