"Đây là lần đầu tiên đoàn tàu dừng ở đó."

Dịch:It is the first time the train has stopped there.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

This is the first time the train has stopped there.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Sao lại là it????

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.