"Đây là lần đầu tiên đoàn tàu dừng ở đó."

Dịch:It is the first time the train has stopped there.

July 9, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/buixuanhai

This is the first time the train has stopped there.


https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Sao lại là it????

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.