1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Now I know even less than be…

"Now I know even less than before."

Dịch:Bây giờ tôi biết thậm chí còn ít hơn trước.

July 9, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/buixuanhai

Bây giờ tôi biết ít hơn cả trước đây.


https://www.duolingo.com/profile/NguynChng13

Bây giờ tôi còn biết ít hơn khi trước


https://www.duolingo.com/profile/QuangAnhKute

lời lẽ đầy tính triết học


https://www.duolingo.com/profile/DanhVit3

bay gio tham chi toi con biet it hon truoc


https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Hiện tại tôi thậm chí biết ít hơn trước kia

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.