1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เธอเพิ่งจะได้เดิน"

"เธอเพิ่งจะได้เดิน"

แปลว่า:She had just walked.

February 3, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TheRedLotus666

Past perfectหรอครับข้อนี้

Learn English in just 5 minutes a day. For free.
Get started