1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เธอเพิ่งจะได้เดิน"

"เธอเพิ่งจะได้เดิน"

แปลว่า:She had just walked.

February 3, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TheRedLotus666

Past perfectหรอครับข้อนี้


https://www.duolingo.com/profile/k13ELLE

ไม่น่าจะใช้ part perfect นะข้อนี้, past perfect ควรใช้บอกว่าเกิดขึ้นก่อน past event

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย