Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Here everything is in order."

Dịch:Ở đây mọi thứ thì theo trật tự.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 125

Ở đây mọi thứ ở trong trật tự

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh869163

Mình có thể dịch là "Ở đây mọi thứ được sắp xếp" không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hongnhung88

Các bạn rất hay có lỗi dịch "ở đây" và "tại đây", khi dịch "ở đây" thì đáp án là "tại đây", khi dịch "tại đây" thì đáp án lại là "ở đây". :((. mình nghĩ hai từ đó có nghĩa như nhau mà nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuochai2015

Mọi thứ ở đây thì trong trật tự.... là sai rồi !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiThin

mọi thứ ở đây đều có trật tự tại sai lại sai??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AucoNguyen

Mọi thứ ở đây là theo đơn hàng

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Khó dịch vcl

1 năm trước

https://www.duolingo.com/David_Enjo

Mọi thứ ở đây đều trong tầm kiểm soát

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

"Here everything is under control". Theo mình câu của bạn sẽ được dịch như thế này.

11 tháng trước