"Hereeverythingisinorder."

Dịch:Ở đây mọi thứ thì theo trật tự.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 238

Ở đây mọi thứ ở trong trật tự

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongnhung88

Các bạn rất hay có lỗi dịch "ở đây" và "tại đây", khi dịch "ở đây" thì đáp án là "tại đây", khi dịch "tại đây" thì đáp án lại là "ở đây". :((. mình nghĩ hai từ đó có nghĩa như nhau mà nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh869163

Mình có thể dịch là "Ở đây mọi thứ được sắp xếp" không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuochai2015

Mọi thứ ở đây thì trong trật tự.... là sai rồi !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HiThin

mọi thứ ở đây đều có trật tự tại sai lại sai??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AucoNguyen

Mọi thứ ở đây là theo đơn hàng

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.