"Là cô ấy à ?"

Dịch:Is it her?

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhamThanhLiem

Có nhất thiết phải đảo chủ ngữ và động từ ko nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Bạn đang nói câu tiếng Anh hay tiếng Việt?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phenolphenic

is she? sao không được nhỉ.?????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lechienbkpro

ờ sao không được nhỉ? thêm từ it có phải thành nó là cô ấy không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Pisces_Angel

"Is that / this her?" ko được à?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cao_Trung

Theo mình thì nó ko được sát nghĩa

"Is that/this her?" Là cô đó/cô kia à?

đề cho Là cô ấy à?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cao-dien18

Is her sao ko dc

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.