"Tôi đọc về bạn trên báo."

Dịch:I read about you in the newspaper.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LinhNguyen601389

Sao on khong co the ma in co the

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tamjnhhien

sao "on" khong dc?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/luangothimai

B ckhadung đã trloi phần trên rùi đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LNguynHuyn6

Mình làm tới phần thứ ba mới đúng đó

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Darkrule

tại sao phải có "the" sau "in" mà "on" thì không vậy? lúc nào cũng thế ạ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

in the newspaper là chỉ nội dung ở trên báo (về mặt nội dung). còn on the newspaper là chỉ những gì có trên báo (về mặt vật lý) như: keep your hands on the newspaper, this category takes huge space on the newspaper.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Funny_ghost

cho minh hỏi "chữ ở trên tờ báo" dùng on, in hay at?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Tiếng Việt khá phong phú về mặt nghĩa, nên để dịch được cụm "ở trên tờ báo" sang tiếng Anh phải xét mặt nghĩa. Như mình đã nói, nếu đang ám chỉ nội dung thì phải dùng in, hoặc nếu nói về bề mặt vật lí của tờ báo thì dùng on.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenhungtmx

Vậy sao trên mạng hay thấy "on facebook" ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoaKim10

On là trên và In là trong

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.