"Tôi đọc về bạn trên báo."

Dịch:I read about you in the newspaper.

July 9, 2014

9 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/LinhNguyen601389

Sao on khong co the ma in co the

February 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tamjnhhien

sao "on" khong dc?

July 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/luangothimai

B ckhadung đã trloi phần trên rùi đó

January 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Darkrule

tại sao phải có "the" sau "in" mà "on" thì không vậy? lúc nào cũng thế ạ?

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

in the newspaper là chỉ nội dung ở trên báo (về mặt nội dung). còn on the newspaper là chỉ những gì có trên báo (về mặt vật lý) như: keep your hands on the newspaper, this category takes huge space on the newspaper.

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Funny_ghost

cho minh hỏi "chữ ở trên tờ báo" dùng on, in hay at?

October 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Tiếng Việt khá phong phú về mặt nghĩa, nên để dịch được cụm "ở trên tờ báo" sang tiếng Anh phải xét mặt nghĩa. Như mình đã nói, nếu đang ám chỉ nội dung thì phải dùng in, hoặc nếu nói về bề mặt vật lí của tờ báo thì dùng on.

October 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tiny.japan

Vậy sao trên mạng hay thấy "on facebook" ?

August 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Yllix

Giồi ôi iu thế chứ lị (^__^)

October 14, 2019, 12:53 PM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.