"I do not have any answers."

Dịch:Tôi không có bất kỳ đáp án nào.

4 năm trước

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/Karson_Yip

tôi không có câu trả lời nào khác, không đúng à @@

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.