"Còn bạn?"

Dịch:And you?

July 9, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DungMin

you also

July 9, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.