Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Còn bạn?"

Dịch:And you?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DungMin

you also

4 năm trước