Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is it Friday already?"

Dịch:Đã đến thứ Sáu rồi à?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThoTranThi

thứ sáu đã đến rồi à ==> như vậy cũng OK chớ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nga627387

"có phải là thứ sáu rồi không?" có được hok?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquanghieu

Đã là thứ sáu rồi à. Cho đáp án sai

4 năm trước