1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Is it Friday already?"

"Is it Friday already?"

Dịch:Đã đến thứ Sáu rồi à?

July 9, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ThoTranThi

thứ sáu đã đến rồi à ==> như vậy cũng OK chớ

July 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nga627387

"có phải là thứ sáu rồi không?" có được hok?

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dinhquanghieu

Đã là thứ sáu rồi à. Cho đáp án sai

July 20, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.